keskiviikko 23. maaliskuuta 2016

SEES-koulutukset – hyvinvointia ja menestystä
KESTÄVÄ TEHOKKUUS on verrattavissa kestävään kehitykseen – kukaan ei jaksa olla jatkuvasti entistä tehokkaampi, ellei pohjalla ole vahva henkinen hyvinvointi ja tietous siitä, mitä TAVOITTEET ovat.

SEES-tila on kestävän tehokkuuden lähtökohta. SEES-TILA on tyyni ja samalla dynaaminen olotila, jossa mielellä on tilaa liikkua ja löytää luovia ratkaisuja meitä ympäröivästä hälystä ja kiireestä huolimatta. Tämän olotilan luomiseksi sekä DYNAAMISEN TASAPAINON ylläpitämiseksi SEES Akatemia tarjoaa yksinkertaisia ja käytännönläheisiä MIELENHALLINNNAN TYÖKALUJA, joiden avulla jokainen pystyy käyttämään alitajuntansa voimaa tavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi yksilönä, tiiminä tai yhteisönä.

SEES-KOULUTUKSET tähtäävät lisääntyvään henkilökohtaisen vastuun ottoon ja sisäiseen johtajuuteen. Tehokkaan ja päämäärätietoisen tekemisen lisäksi SEES on olemisen laatua, jossa asiat nähdään selkeinä.

Nämä aihepiirit tulevat olemaan kuukausittaisen blogini tutkiskelun kohteena.